คำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคล

มีผลตั้งแต่ 4 กันยายน 2563

คำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลนี้ให้ภาพรวมเกี่ยวกับวิธีที่ Beca Group Limited และบริษัทย่อย และบริษัทในเครือ (“Beca”) อาจรวบรวม จัดเก็บ ใช้ และแบ่งปัน (“ประมวลผล”) ข้อมูลส่วนบุคคล (รวมถึงผ่านทางเว็บไซต์ของ Beca ที่เชื่อมโยงไปยังคำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลนี้) และการดำเนินธุรกิจของเรา นอกจากนี้ยังอธิบายวิธีเข้าถึงหรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

คำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลนี้เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล (แต่ไม่ใช่ข้อมูลบริษัท) ที่เราดำเนินการเกี่ยวกับลูกค้า คู่ค้าทางธุรกิจ ผู้จัดหา ตัวแทน นักเรียนหรือผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา ไม่เกี่ยวข้องกับผู้สมัครงานหรือพนักงาน

Beca เป็นผู้ควบคุมข้อมูล ซึ่งหมายความว่าเรากำหนดวัตถุประสงค์และวิธีที่เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล เรายังใช้ผู้ประมวลผลข้อมูลที่เป็นบุคคลที่สามตามที่อธิบายไว้ด้านล่าง

ฐานทางกฎหมายของเราในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้เป็นไปตามภาระผูกพันตามสัญญา กับลูกค้า คู่ค้าทางธุรกิจ และตัวแทน เพื่อให้แน่ใจว่าเราสามารถให้บริการตามที่ร้องขอได้ เรายังประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้เป็นไปตามผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเรา รวมถึงการปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของเราอย่างต่อเนื่อง และปฏิบัติตามภาระผูกพันด้านกฎระเบียบของเรา

ข้อมูลส่วนบุคคลใดที่เรารวบรวม

เรารวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากคุณโดยตรงเมื่อคุณมีการติดต่อกับเราผ่านทางเว็บไซต์ พอร์ทัลทางออนไลน์ อีเมล โทรศัพท์ หรือเป็นลายลักษณ์อักษร เรายังอาจรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากบุคคลที่สาม เช่น รายงานเครดิต ซึ่งโดยปกติแล้วจะได้รับอนุญาตจากคุณ สุดท้ายคุณอาจสร้างข้อมูลส่วนบุคคลบางส่วนจากการใช้บริการต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ของเรา

หากคุณเลือกที่จะไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่เราเมื่อมีการร้องขอ เราอาจไม่สามารถให้บริการบางอย่างแก่คุณได้

เราอาจรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณดังต่อไปนี้

 • รายละเอียดการติดต่อ รวมทั้งที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และที่อยู่อีเมลของคุณ
 • ข้อมูลส่วนตัว รวมทั้งชื่อ คำนำหน้า วันเดือนปีเกิด และอาชีพ
 • การสื่อสารของคุณกับเรา รวมถึงบันทึกการสนทนาทางโทรศัพท์ อีเมล และจดหมาย 
 • ข้อมูลยืนยันตัวตน รวมถึงรหัสผ่าน คำแนะนำ และข้อมูลความปลอดภัยอื่น ๆ ที่ใช้สำหรับการรับรองความถูกต้องและการเข้าถึงเว็บไซต์ แอป พอร์ทัลทางออนไลน์ บัญชีและบริการของเรา
 • ความชอบของคุณสำหรับบริการของเรา โดยที่คุณบอกเราว่าบริการเหล่านี้คืออะไร (เช่น โดยการตอบแบบสำรวจ) หรือที่เราสันนิษฐานว่าบริการเหล่านี้คืออะไร โดยขึ้นอยู่กับว่าคุณใช้บริการของเราอย่างไร
 • ข้อมูลที่สร้างขึ้นระหว่างการปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงระหว่างเรา และข้อมูลอื่น ๆ ที่จัดเก็บไว้ในฐานข้อมูลลูกค้า‏ ‏ผู้จัดหา และคู่ค้าทางธุรกิจของเรา
 • ข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณป้อนในเว็บไซต์ แอป พอร์ทัลทางออนไลน์ หรือแชทบ็อตส์ของเรา หรือที่สร้างขึ้นโดยฟังก์ชันที่คุณใช้ในฟอรัมเหล่านี้
 • ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์ แอป หรือพอร์ทัลทางออนไลน์ของเรา รวมถึงที่อยู่ IP ของคุณ อินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ที่คุณใช้ หน้าที่คุณได้เยี่ยมชม พฤติกรรมการคลิกและท่องเว็บ และระยะเวลาการใช้ของคุณ (ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้คุกกี้ของเรา ด้านล่าง)
 • ช่องทางการสื่อสารที่คุณใช้เชื่อมต่อกับเรา(เช่น Facebook หรือ Twitter)
 • ข้อมูลตำแหน่งของคุณที่คุณเปิดใช้บริการตามตำแหน่งที่ตั้งไว้หรือระบบการใช้งานบนเว็บไซต์ แอป พอร์ทัลทางออนไลน์ของเรา หรือที่ซึ่งอนุมานจากที่อยู่ IP หรือที่อยู่จริงของคุณ
 • ข้อมูลที่เรารวบรวมจากบุคคลที่สาม เช่น ผู้รายงานเครดิต หน่วยงานป้องกันการฉ้อโกง และจากผู้ให้บริการข้อมูลอื่นๆ ที่อาจเกี่ยวข้องกับการโต้ตอบของคุณกับเรา

คุกกี้

เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้เพื่อตรวจสอบความชอบท่องเว็บของคุณ คุกกี้คือไฟล์ข้อความขนาดเล็กที่วางไว้ในคอมพิวเตอร์ของคุณโดยเว็บไซต์ที่คุณเยี่ยมชม มีการใช้กันอย่างแพร่หลายเพื่อให้เว็บไซต์ทำงานได้หรือทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ตลอดจนให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่เจ้าของเว็บไซต์ อินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ส่วนใหญ่ให้ตัวเลือกแก่คุณในการปฏิเสธคุกกี้ทั้งหมด  ยอมรับคุกกี้ทั้งหมด ลบคุกกี้ที่จัดเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ของคุณหรือรับการแจ้งเตือนก่อนที่จะจัดเก็บคุกกี้บนคอมพิวเตอร์ของคุณ อย่างไรก็ตาม หากคุณปฏิเสธหรือลบคุกกี้ที่อ้างถึงข้างต้น คุณสมบัติบางอย่างของเว็บไซต์ของเราจะไม่ทำงานอย่างถูกต้องหรืออาจไม่พร้อมใช้งานอย่างสมบูรณ์ โปรดอ่านคำแนะนำในอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ของคุณ หากคุณต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปฏิเสธหรือการลบคุกกี้

เราทำอะไรกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อดำเนินการตามสัญญา รวมถึงเพื่อการ

 • ให้บริการที่คุณร้องขอ
 • เข้าทำหรือดำเนินการข้อตกลงหรือสัญญาใด ๆ ระหว่างเรา
 • ให้ความช่วยเหลือใด ๆ ที่คุณร้องขอจากเรา
 • จัดการความสัมพันธ์ของเรากับคุณ รวมถึงการอนุญาตให้คุณเชื่อมต่อกับเรา (เช่น ผ่าน Facebook, Twitter เป็นต้น)

เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อให้เป็นไปตามผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเรา รวมถึงเพื่อการ

 • ปรับแต่งประสบการณ์เฉพาะบุคคลให้คุณบนเว็บไซต์ แอป พอร์ทัลทางออนไลน์ และแชทบ็อตส์
 • ปรับปรุงเว็บไซต์ แอป พอร์ทัลทางออนไลน์ และแชทบ็อตส์ของเรา
 • ตรวจสอบและป้องกันกิจกรรมที่ผิดกฎหมายที่คุกคามเว็บไซต์ ระบบคอมพิวเตอร์ หรือเครือข่ายของเรา
 • ปฏิบัติตามกฎหมายและ/หรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
 • พัฒนาและปรับปรุงบริการของเรา
 • ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูล เฝ้าติดตามและป้องกันกิจกรรมการฉ้อโกง
 • ระบุแนวโน้มการใช้งาน

เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณด้วยความยินยอมของคุณ รวมถึงเพื่อการ

 • บริหารจัดการบริการสมัครรับข่าวสารและสิ่งพิมพ์ของเรา
 • สื่อสารกับคุณ
 • แจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการอื่น ๆ ของเรา

โดยทั่วไป เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในลักษณะที่กำหนดไว้ข้างต้นเท่านั้น ในกรณีที่เราจำเป็นต้องใช้ข้อมูลในลักษณะที่เราไม่ได้คาดการณ์ไว้ เราจะทำเช่นนั้นก็ต่อเมื่อกฎหมายกำหนดหรืออนุญาตเท่านั้น เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบอื่นในรูปแบบรวมและไม่ระบุชื่อ

เราแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับใครและเพราะเหตุใด

เราอาจจำเป็นต้องแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้บริการที่คุณร้องขอจากเรา เพื่อให้เป็นไปตามผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเรา หรือเพื่อปฏิบัติตามสัญญา คำขอของรัฐบาลหรือในด้านการกำกับดูแลหรือข้อกำหนดในการรายงาน ในกรณีที่เราต้องการแบ่งปันข้อมูลกับหน่วยงานที่เราไม่ได้คาดการณ์ไว้ เราจะทำเช่นนั้นก็ต่อเมื่อกฎหมายกำหนดหรืออนุญาตเท่านั้น

เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับ

 • หน่วยงานอื่น ๆ ในกลุ่ม Beca ซึ่งอาจอยู่ในเขตอำนาจศาลอื่น เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารและเพื่อให้แน่ใจว่าเรามีภาพรวมที่สมบูรณ์ของความสัมพันธ์ของคุณกับเรา
 • บุคคลที่สามที่ช่วยเราในการให้บริการของเรา เช่น
  1. คู่ค้า ผู้จัดหา หรือตัวแทนที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการของเราแก่คุณ
  2. บริษัทที่ว่าจ้างเพื่อให้บริการในนามของเรา
  3. บุคคลที่สามที่เราใช้สำหรับการตลาด เช่น บริษัทตัวแทนสื่อและบริษัทโฆษณาที่ได้รับอนุมัติ
 • หน่วยงานกำกับดูแล หน่วยงานด้านภาษี และ/หรือหน่วยงานตรวจสอบที่เรามีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับ หรือหากคุณอนุญาตให้เราแบ่งปันข้อมูลดังกล่าว

เราตระหนักดีว่าเราต้องรับผิดชอบต่อข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไม่ว่าจะอยู่ที่ใดในโลก เท่าที่เราทำได้ เราจะส่งข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังประเทศที่มีมาตรฐานความเป็นส่วนตัวเทียบเท่าหรือสูงกว่านิวซีแลนด์เท่านั้น ในกรณีที่เราไม่สามารถทำเช่นนี้ได้ เราจะดำเนินการตามสมควรเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้รับการคุ้มครองอย่างเพียงพอ  ตัวอย่างเช่น หากคุณอยู่ในสหภาพยุโรป เราจะเข้าทำ EU Standard Contractual Clauses (ข้อสัญญามาตรฐานยุโรป) กับประเทศอื่นนั้น ๆ

บุคคลที่สามที่เรามีส่วนร่วมด้วยจะถูกผูกพันตามสัญญาในการเก็บรักษาข้อมูลทั้งหมดเป็นความลับและประมวลผลกับข้อมูลของคุณเท่าที่จำเป็นและเป็นไปตามกฎหมายที่บังคับใช้เท่านั้น

วิธีที่เราจัดเก็บและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เราใช้ขั้นตอนที่เหมาะสมทั้งหมดเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ไม่ว่าจะเก็บไว้โดยเราหรือบุคคลที่สามที่เชื่อถือได้ของเรา  เราได้ใช้มาตรฐานที่ยอมรับกันโดยทั่วไปของเทคโนโลยีและความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เราครอบครองหรืออยู่ภายใต้การควบคุมของเรา และเพื่อป้องกันการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต การรวบรวม การใช้ การเปิดเผย การคัดลอก การดัดแปลง การกำจัด หรือความเสี่ยงที่คล้ายคลึงกัน

ข้อมูลส่วนบุคคลส่วนใหญ่ที่เราถือครองไว้จะถูกจัดเก็บไว้ในแพลตฟอร์มคลาวด์ของ Microsoft รวมถึง Microsoft Azure Microsoft ให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวอย่างจริงจังและมีการป้องกันหลายอย่างเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บไว้ในนามของเรา คุณสามารถอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของ Microsoft ได้ที่นี่ https://privacy.microsoft.com/en-ca/

อย่างไรก็ตาม คุณควรทราบด้วยว่าไม่มีวิธีการส่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตหรือวิธีการจัดเก็บข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ใดที่ปลอดภัยอย่างสมบูรณ์ แม้ว่าจะไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยได้ แต่เรามุ่งมั่นที่จะคุ้มครองความปลอดภัยของข้อมูลของคุณ และเราตรวจสอบและปรับปรุงมาตรการรักษาความปลอดภัยข้อมูลของเราอย่างต่อเนื่อง

การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตราบเท่าที่เรามีวัตถุประสงค์ที่ชอบด้วยกฎหมายในการใช้ข้อมูลดังกล่าว ซึ่งหมายความว่าเราอาจเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้เป็นระยะเวลาที่เหมาะสมหลังจากที่คุณติดต่อกับเราครั้งล่าสุด เราใช้ขั้นตอนที่เหมาะสมทั้งหมดเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่เราไม่ต้องการอีกต่อไปจะถูกทำลายอย่างปลอดภัย

การเพิกถอนความยินยอมและการคัดค้านการประมวลผล

ในกรณีที่เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณบนฐานความยินยอม คุณยังสามารถเพิกถอนความยินยอมของคุณได้ทุกเมื่อ ในกรณีที่เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณบนฐานผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเรา (เช่น การปรับปรุงบริการของเรา) คุณสามารถคัดค้านเรื่องนี้ได้ หากคุณเชื่อว่าเราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในลักษณะที่ผิดกฎหมาย หรือหากเรายังคงใช้ข้อมูลที่คุณคิดว่าไม่ถูกต้องต่อไป คุณสามารถขอให้เราจำกัดการประมวลผลนี้

โปรดส่งอีเมลคำขอของคุณไปยังเจ้าหน้าที่ความเป็นส่วนตัวของเราที่ privacyofficer@beca.com โปรดทราบว่าเราอาจขอข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อยืนยันตัวตนของคุณ

การเข้าถึง แก้ไข หรือลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

คุณมีสิทธิ์ที่จะร้องขอการเข้าถึง และภายใต้เงื่อนไขบางประการ ขอให้มีการแก้ไขหรือการลบข้อมูลส่วนบุคคลที่เราถือครองเกี่ยวกับคุณ หากเราไม่สามารถแก้ไขหรือลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ (เช่น ในกรณีที่เราไม่เห็นด้วยว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง หรือเราต้องการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อจุดประสงค์ที่ชอบด้วยกฎหมาย) เราจะแจ้งให้คุณทราบ

โปรดส่งอีเมลคำขอของคุณไปยังเจ้าหน้าที่ความเป็นส่วนตัวของเราที่ privacyofficer@beca.com โปรดทราบว่าเราอาจขอข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อยืนยันตัวตนของคุณ

การเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลนี้

เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขหรือแก้ไขคำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลนี้ได้ทุกเมื่อ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงข้อบังคับด้านความเป็นส่วนตัวหรือแนวปฏิบัติทางธุรกิจของเรา วันที่มีผลบังคับใช้จะแสดงที่ตอนต้นของคำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลนี้

รายละเอียดการติดต่อเจ้าหน้าที่ความเป็นส่วนตัวของเรา

อีเมล: privacyofficer@beca.com